Hakkasan Shanghai

Hakkasan Shanghai

Restaurant of the Year 2017 - Shanghai